Updated:
December 21, 2018

Publications of the Research Group for the Theory
of Translation, LSP and Multilingualism
at the University of Vaasa (VAKKI)

No. 35

VAKKI Symposium XXVIII

"Language and Diversity"


Vaasa 2008

Edited by Mona ENELL-NILSSON & Tiina MÄNNIKKÖ

Editorial assistant: Katrin POLVIANDER

ISBN: 978-952-476-248-9 (paperback & PDF)
ISSN: 1797-6146
 
 
 
Opening
Publication details
Editorial board
Preface


 
Plenary article
Sahlström, Fritjof Där och då, här och nu - några reflektioner över möjligheterna för samtalsanalytisk lärandeforskning att analysera lärande mellan situationer
 

Section articles
Grönholm, Maija Laiska vai ahkera - vastakohtasuhteiden oppiminen kielikylvyssä
Johansson, Lars-Erik Standardspråk och riksspråk. En språklig varietets begreppsliga avgränsning
Kapranov, Alexander & Vik-Tuovinen, Gun-Viol Flyt vid simultantolkning hos informanter på olika nivåer av professionalitet
Kerkkä, Karita Illusionsskapande i tv-textning - verklighet eller bara en illusion?
Kivilehto, Marja Översättaren som textredigerare
Kohvakka, Hannele  Zur Übersetzbarkeit von Ironie - am Beispiel von Prosatexten Kurt Tucholskys
Kolehmainen, Leena Es schneit wattebauschgroße Schneeflocken: Valenz, Proto-Rollen und
Argumentstruktur-Konstruktionen bei deutschen und finnischen
Witterungsverben
Koskela, Merja Valtionhallinnon tekstilajiketjujen intertekstuaalisuuden piirteitä
Lönnroth, Harry & Rossi, Paula Kielisaarekkeet kirjallisuudessa. Millaisen kuvan muistelmakirjallisuus antaa Oulun ja Tampereen monikielisyydestä 1800-luvulla?
Martikainen, Anna A Polyphony of Voices: The Diversity of the Immigrant Experience in
Annie Proulx's Accordion Crimes
Mård-Miettinen, Karita Lärarens roll i elevernas grupparbete
Mäntymäki, Tiina Not Just Sweet - Talking about Chocolate
Niemelä, Nina Elevers interaktion under ett grupparbete - exemplet Paradsidan
Nilsson, Gunvor Vad kan man säga, liksom?Avancerade L2-talares pragmatiska uttryck
Nissilä, Niina Balansräkningens begrepp och termer - åt vilket håll har de utvecklats under tio år?
Nyholm, Sara Rolig, snäll, trevlig och intelligent - hur språkvarieteten påverkar. Närpesungdomars uppfattningar om olika talare
Kohvakka, Hannele Vallan vahtikoiria vai vaikuttajia? Saksan- ja suomenkielisten pääkirjoitusten argumentaation ja kielellisen rakenteen vertailua
Peltoniemi, Päivi Zur Vielfalt der Begriffe der Systematik und Taxonomie: Am Beispiel
einiger zentraler Begriffe
Pesonen, Aila Suomi vieraana kielenä Karjalan tasavallassa: Oppimateriaali
kontekstin näkökulmasta
Pilke, Nina Ta Fiesta del Sol - en oriktig finlandism?
Porter, Gerald Code-switching and Empowerment in the Macaronic Irish Lyric
Puskala, Jaana & Åkers, Ann-Marie Suomen kielen oppimateriaalia Karjalan tasavallassa ja finskan oppimateriaalia Suomessa viestinnällisen kieltenopetuksen näkökulmasta
Pälvimäki, Elina Kvantitativa analyser av språkbadselevers skriftliga uppsatser
Schlabach, Joachim & Boström, Eeva Plurilingualismus konkret - Le plurilinguisme au concret
Torvinen, Merja Kääntäjä toiseuden välittäjänä: pohdintoja kääntäjähaastattelun pohjalta
Voßschmidt, Liisa Das Vorwort und seine Funktionen in Übersetzungen literarischer Texte -
Überlegungen am Beispiel der Übersetzungen des finnischen Epos Kalevala
Åbrink, Håkan Från purism till pluralism - om teatern och rikstalspråket