Päivitetty:
21.12.2018

VAKKI Publications

N:o 1

Kielet liikkeessä


VAKKI-symposiumi XXXII. Vaasa 10.-11.2.2012


Vaasa 2012

Toimittajat: Niina NISSILÄ & Nestori SIPONKOSKI 

Toimitussihteeri: Heli KORKIAMÄKI

ISBN: 978-952-67887-0-8 (nid.)
ISBN: 978-952-67887-1-5 (PDF)

ISSN-L: 2242-6841
ISSN: 2242-6841 (nid.)
ISSN: 2242-685X (PDF)
 
 
 
Alkusivut
Julkaisun tiedot
Toimituskunta
Alkusanat
Vuoden humanisti
 

Sektioartikkelit
Ahlholm, Aku Rösterna i vargnyheter - en studie av två finländska dagstidningar
Björkholm, Ann-Britt Das Wortfeld ,abschwächen?
Eine Pilotstudie über Rechtsurteile
Grasz, Sabine ,,... als ich Kind war, hatten wir das everywhere." Sprachwechsel als Lern- und Kommunikationsstrategie in einem Tandemgespräch
Johansson, Lars-Erik Stilistisk-textuell variation: aktörsbetonad voluntarism och/eller strukturell determinism
Karjalainen, Katri & Pilke, Nina Samlokalisering, samarbete eller kanske sammansmältning? Analys av begreppet 'tvåspråkig skola' i en dagstidning
Katajamäki, Heli Normitallaajan näkökulmasta yrityksen näkökulmaan. Yliopisto-opiskelijoiden tulkintoja talousuutisesta
Kivilehto, Marja Pedagogiska teorier inom forskning om översättarutbildning och översättningsundervisning
Koskela, Merja Puheenjohtaja kielenvälittäjänä kaksikielisessä kokouksessa
Krenzler-Behm, Dinah Authentische Aufträge in der Übersetzerausbildung - erste Schritte auf dem Weg zu professionellem Übersetzen
Kudashev, Igor International Medical Classifications from the Terminological Point of View (cases: International Classification of Diseases and Terminologia Anatomica)
Kushnir, Roman The Role of Language Movements in the Migration Novel Suomalaiset
Landqvist, Hans "Hennes röst blev tonlös när hon började prata svenska": litterär flerspråkighet och språkväxling
Lehtonen, Tommi "Concepts in Motion" in Perspectival Considerations of the Reality
Malmqvist, Anita & Skog-Södersved, Mariann Fasta ordförbindelser som uttrycker rörelse
Om fraseologismer på några dagstidningars sportsidor
Martikainen, Anna Postcards from the Edge: The Journey Motif in Annie Proulx's Postcards
Minkkinen, Eila Suomen kieli maahanmuuttajien työssä ja työhönotossa pk-yritysten näkökulmasta
Mäntymäki, Tiina Lover, Avenger or Deadly Delusionist? Women Murderers in Contemporary Crime Fiction
Nilsson, Gunvor Dialekten - ett språk i rörelse. Ett närstudium av Bysockensmålet
Nissilä, Niina & Nuopponen, Anita Terminologin näkökulma synonymiaan
Norberg, Ulf Skidskyttars rörelser ur kognitiv synvinkel: svenska och tyska TV-kommentatorer i jämförelse
Nyqvist, Eeva-Liisa En svårighetshierarki för species och artikelbruk
Peltoniemi, Päivi Einige Begriffe des Pleomorphismusterminologisch gesehen
Porter, Gerald "Wandering between two worlds": the Deviance of the Jailer's Daughter
Rose, Silke Zur Mehrsprachigkeit der Deutschsprachigen in Vaasa und Korsholm - eine Pilotstudie
Rossi, Paula Lysti, kööki ja rupulaaki - ruotsalaisperäiset sanat oululaisessa kielenkäytössä
Sallinen, Riitta & Braidwood, Eva From Participant Narrative to Scientific Knowledge: Linguistic Processing of Qualitative Data in Nursing Science Research Reporting
Schmitz, Dieter Hermann Deutscher Film finnisch vermarktet.
Anmerkungen zur Filmwerbung

Schmitz, Dieter Hermann (2012). Deutscher Film finnisch vermarktet. Anmerkungen zur Filmwerbung . Teoksessa: Nissilä, N. & N. Siponkoski (toim.) 2012. Kielet liikkeessä, Språk i rörelse, Languages in Motion, Sprachen in Bewegung. VAKKI-symposiumi XXXII 11.-12.2.2012. VAKKI Publications 1. Vaasa, 311-322.

Tilaa 
Schopp, Jürgen F. ,,Sprachberufe" in Bewegung?
Bemerkungen zum Begriff der Professionalität und zu aktuellen Entwicklungstendenzen im Translationswesen
Tiusanen, Jukka Language and the Hostility of Time: The Failure of Swift's Prescriptivism in A Proposal for Correcting, Improving and Ascertaining the English Tongue
Viljanmaa, Anu Vom-Blatt-Übersetzen aus studentischer Perspektive - Erfahrungen eines VBÜ/VBD-Kurses