Päivitetty:
21.12.2018

Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten ja
monikielisyyden tutkijaryhmän (VAKKI) julkaisut 

N:o 37

VAKKI-symposiumi XXX

"Kieli ja tunteet"


Vaasa 2010

Toimittajat: Niina NISSILÄ & Nestori SIPONKOSKI 

Toimitussihteeri: Katja KYTÖMÄKI

ISBN: 978-952-476-330-1 (nid.)
ISBN: 978-952-476-381-3 (PDF)
ISSN: 1797-6146
 
 
 
Alkusivut
Julkaisun tiedot
Toimituskunta
Alkusanat


 
Plenaariartikkelit
Hermans, Theo The Translator as Evaluator

Hermans, Theo (2010). The Translator as Evaluator. Teoksessa: Käännösteoria, ammattikielet ja monikielisyys. VAKKI-juhlasymposiumi XXX. Vaasa 12.-13.2.201029-45. Toim. Niina Nissilä & Nestori Siponkoski. Vaasa: Vaasan yliopisto.

Tilaa
Gerholm, Tove  Att uttrycka känslor språkligt - hinder och möjligheter
 

Sektioartikkelit
Airio, Sanna Utmanande och givande. Lärares tankar om arbete i ett mångkulturellt klassrum
Braidwood, Eva & Sallinen, Riitta Rhetorical Patterns of Claim Validation in Qualitative and Quantitative Research Reporting
Enell-Nilsson, Mona Kraftausdrücke in Stieg Larssons Män som hatar kvinnor und ihre Übersetzungen ins Deutsche
Eronen, Maria Julkisuuden henkilöt tunteiden herättäjinä - empatian ja epäempaattisuuden ilmaiseminen Mikkosia koskevissa verkkokeskusteluissa
Gårdemar, Gunnar Viljan i läroplanernas språk
Johansson,
Lars-Erik
Språk och känslor i ett retorikhistoriskt perspektiv
Kääntä, Liisa Tiedon ja tunteen liitto - tunnesanoja ja -ikoneita yliopisto-opiskelijoiden verkkokeskusteluissa
Karjalainen, Katri Va hette den orden?Att uppmärksamma förståelse i FinTandem
Koskela, Merja &
Vik-Tuovinen, Gun-Viol
Himmeli, häkkyrä ja hässäkkä - Paatos aluehallinnon uudistukseen liittyvässä keskustelussa
Kudashev, Igor What can be an Object of Terminological Description in a Term Bank?
Landqvist, Hans Fackmännen, lekmännen och juridiken: några aspekter på juridiska handböcker för lekmän
Malmqvist, Anita Jag blir plötsligt litet tagen.Uttryck för känslor och inställningar i några kåserier
Mäntymäki, Tiina Looking for Love. Construction of Gender in Self-narratives on datingireland.com
Nevasaari, Elina Analyser av kännetecknet 'plats' i språkbadselevers uppsatser
Nilsson, Gunvor Liksom i L2-talarens språk - en frekvent diskursmarkör
Nissilä, Niina Mobil läxhjälp i svenska som andraspråk - elevernas förväntningar och erfarenheter
Nordman, Marianne Adjektiv och känsla
Nuopponen, Anita Tunteet analyysissa - Hoitotieteiden käsiteanalyysi tarkastelussa
Peltoniemi, Päivi Terminologista käsiteanalyysia kehon kuuntelusta
Pilke, Nina "Känner mig ganska trög i starten"
Att uttrycka känslor under avhandlingsprocessen
Porter, Gerald Irish Laments and the Structure of Collective Emotion
Rontu, Heidi Kieli teknologiatyössä - diplomi-insinöörejä rekrytoivien yritysten kuvauksia henkilöstön kieli- ja viestintätaitotarpeista
Samir, Mohamed Language as Barrier and Bridge in Amy Tan's The Joy Luck Club
Siponkoski, Nestori & Rossi, Paula Sydän, suru, kuu ja kyyneleet: suomalaisen käännösiskelmän kieltä etsimässä
Tiittula, Liisa Miten kirjoitustulkkaus välittää puheen affektisuutta?
Tiusanen, Jukka Emotion, Motion, Feeling and Falling in Laurence Sterne's Narratives
Tyysteri, Laura Yhdyssanatermien rakenne erikoiskielen erityisluonteen kuvaajana
Vehmas-Lehto, Inkeri Termit kääntäjän näkökulmasta