Päivitetty:
21.12.2018

VAKKI Publications

N:o 4

Rajojen dynamiikkaa


VAKKI-symposiumi XXXV. Vaasa 12.-13.2.2015


Vaasa 2015

Toimittajat: Daniel RELLSTAB & Nestori SIPONKOSKI 

Toimitussihteeri: Jenni RIIPPA

ISBN: 978-952-67887-6-0 (nid.)
ISBN: 978-952-67887-7-7 (PDF)

ISSN-L: 2242-6841
ISSN: 2242-6841 (nid.)
ISSN: 2242-685X (PDF)
 
 
 
Alkusivut
Julkaisun tiedot
Toimituskunta
Alkusanat
Vuoden humanisti
 
 
Kirjallisuus ja kulttuuri
Huss, Markus & Tidigs, Julia The Reader as Multilingual Soloist. Linguistic and Medial Transgressions
in the Poetry of Cia Rinne
Karjalainen, Noora Nostalgia in the Media Representations of Female Folk Singers
Kvist, Maria & Sandvad West, Kim Sanseindtrykkets grænser i billede og tekst - udtryk af sanser i det 21. århundredes finlandssvenske billedbog
Lehtonen, Tommi Cultural Boundaries: Imaginary or Real?
Liuttu, Natallia & Pesonen, Tia & Reuter, Ewald &
Salo, Tiina 
Tampere.Cool - Kann man durch Literaturexport erfolgreich Stadtmarketing betreiben? Ergebnisse einer Fallstudie
Parry, Christoph Crossing Generational and Genre Boundaries in Commemorating the
Holocaust
Salovaara, Harri "A Fine Line": Crossing and Erecting Borders in Representing Male Athletes' Relationships to Nature

Kielitiede ja viestintä
Breckle, Margit & Enell-Nilsson, Mona Methodische Herausforderungen der Analyse intertextueller Bezüge - am
Beispiel von Editorials in Kundenzeitschriften
Heittola, Sanna "Ei kaikilla maailman kielillä voi olla palvelua" - Lagstiftningen som grund
för språklig service vid polisen
Hjort, Minna Aikuisten taitolaji - Kiroilun kasvatuksellista metadiskurssia
Janczak, Barbara German-Polish Border: Language Contact and Language Use on the Example of Forms of Address of Polish Vendors from Slubice Bazaar
Karjalainen, Katri & Engberg, Charlotta & Pörn, Michaela & Korhonen, Anna Koodinvaihdot kolmanteen kieleen suomen ja ruotsin kielten luokkatandem-opiskelussa
Koskela, Merja Tiedonantopolitiikkatekstien vaihtelevat tehtävät. Informointia, suostuttelua
vai vakuuttamista?
Nilsson, Gunvor Hävlig, ett dialektalt ord med flera betydelser
Nyholm, Sara Lingvister - bygger broar mellan programmerare och programanvändare
Pantermöller, Marko Rajan saavuttamista ja ylittämistä ilmaisevat konstruktiot muutoksessa
Pasanen, Päivi Tavallisten kielenkäyttäjien käsityksiä termeistä
Pilke, Nina "Nyt minä ymmärrän paljon, mitä työntekijät naiset puhuvat" - Ulkomaalaistaustaiset sairaanhoitajaopiskelijat ammatillisella kielirajalla
Rogström, Lena & Landqvist, Hans Ett tidigt försök att etablera en svensk juridisk vokabulär? Lexikaliska och fackspråkliga perspektiv på en juridisk handbok från 1674
Virtaluoto, Jenni Expanding the Object of Technical Communication: A Practitioner's
Perspective

Kääntäminen ja tulkkaus
Kokkola, Sari & Ketola, Anne Thinking Outside the "Methods Box":
New Avenues for Research in Multimodal Translation
Kujamäki, Pekka A Friend and a Foe? Interpreters in WWII in Finland and Norway Embodying Frontiers
Laukkanen, Liisa & Vik, Gun-Viol Kääntäjien auktorisoinnin laadunvarmistus Opetushallituksen ja yliopistojen yhteistoimintana
Pitkäsalo, Eliisa Sarjakuvan nonverbaalien viestien välittyminen käännöksessä
Sibul, Karin Interpreting and Symbolic Capital Used to Negotiate Borders in Estonia 1944-1991
Suojanen, Tytti & Tuominen, Tiina Käännösten käytettävyyden heuristinen arviointi
Viljanmaa, Anu Hyvä paha jännitys: jännitys ja sen koettu vaikutus tulkkauskurssilla