Päivitetty:
21.12.2018

VAKKI Publications

N:o 7

Teksti ja tekstuaalisuus


VAKKI-symposiumi XXXVI. Vaasa 11.-12.2.2016


Vaasa 2016

Toimittajat: Pia HIRVONEN, Daniel RELLSTAB & Nestori SIPONKOSKI 

Toimitussihteeri: Christian LAX

ISBN: 978-952-68538-2-6 (nid.)
ISBN: 978-952-68538-3-3 (PDF)

ISSN-L: 2242-6841
ISSN: 2242-6841 (nid.)
ISSN: 2242-685X (PDF)
 
 
 
Alkusivut
Julkaisun tiedot
Toimittajat ja vertaisarvioijat
Alkusanat
Vuoden humanisti
 
 
Plenaariartikkeli
Mundal, Else Textuality and the Oral-Written Continuum in Old Norse culture


Kirjallisuus ja kulttuuri
Filutowska, Katarzyna Boundaries of the Narrative, Boundaries of Identity: How Can a Narrative Text Influence the Reality of the Reader?
Karjalainen, Noora Elfin beauties in Eternal Summer: Nostalgic and Gendered Imagery in Folk Singer Publicity Photographs
Kushnir, Roman Coffee-Drinking in Constructing Finnish-Americanness in Three Finnish-American Migrant Short-Story Collections
Lehtonen, Tommi The Concept of Multi-Attractedness:
From Text to Reality
Mäntymäki, Tiina & Soronen, Anne  Affectivity in Fashion Magazines: Designer Stories and the Production of Gender through Emotional Intensity
Oraharju, Jarkko Jäljistä spiraaliin. Raija Siekkisen lyhytproosatekstien muistimetaforat
Porter, Gerald "Click, click go the shears": Text and Orality in an Australian Textual Community
Rönn, Susanna Queer Temporality of Contemporary Riot Grrrl Song Lyrics: The Case of Doom & Bloomby TÜLIPS
Wessel, Katri Annika Colonial Discourse Undermined? J.G. Farrell's Troubles
Wide, Carola & Mäntymäki, Tiina Woman in Red and the Abject in Unni Lindell's Crime Thriller Rødhette

Kielitiede ja viestintä
Björklund, Siv & Rejman, Katarina & Magnusson, Ulrika & Heilä-Ylikallio, Ria Elevtextens många uttryck - mot en multimodal analys
Breckle, Margit Mehrsprachigkeit in der unternehmensinternen und -externen Kommunikation in Unternehmen in Pohjanmaa: Ergebnisse einer Befragung
Breckle, Margit & Rinne, Marleena Saksan kieli pohjalaismaakuntien yritysten viestinnässä: kielitaito, käyttö ja merkitys
Elsner, Sylvi Zur aktuellen Bedeutung des Lexems Zuwandererim Spiegel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Süddeutschen Zeitung: Untersuchungsergebnisse und
aktuelle Tendenzen
Hansell, Katri & Engberg, Charlotta & Pörn, Michaela & Heittola, Sanna Språkkontakter under de tre första
åren på ett tvåspråkigt gymnasiecampus
Hollo, Erkki Zur Textfunktion des Rechtskommentars
Isohella, Suvi & Nuopponen, Anita Terminologia kohtaa käytettävyyden.
Terminologisen käytettävyyden ydintä rakentamassa
Katajamäki, Heli Raskassarjalaisesta pimeisiin voimiin -
Metaforat inhimillisen toimijan arvottamisen välineinä taloussanomalehtien pääkirjoituksissa
Koskela, Merja & Heino, Onerva Raha puhuu englantia?
Kielipolitiikka suomalaisten
pörssiyhtiöiden sijoittajasivuilla
Kääntä, Liisa & Salmela, Eveliina Tekstuaalisen tekijyyden ulottuvuuksia
verkkokeskustelujen kontekstissa
Laihanen, Esa Mitä arvostelutekstien otsikot kertovat
yliopisto-opiskelijoiden tekstilajin tajusta?
Nikula, Henrik Übersetzung und Intertextualität
Pilke, Nina Kuhan postasin. Internetmeemi kielipelinä
Risto, Elisa Språklig identitet i narrativer -
språkögymnasister berättar
Rosvall, Camilla Genrelandskap, texter och bedömning -
tidigare språkbadselever som andraspråksskribenter i svenska
Saarenmäki, Merja & Nissilä, Niina Termi- ja fraasivalinnat osana opetusalan käyttöliittymän käytettävyyttä
Skog-Södersved, Mariann & Malmqvist, Anita Evidentialitet i rapporteringen om attentaten i Paris
Om hur källor anges i tidningarnas nyhetsartiklar
Vaakanainen, Veijo Finska svenskinlärares konnektorbruk på CEFR-nivåerna A1, A2 och B1 ur ett systemiskt-funktionellt perspektiv
Virtaluoto, Jenni Tekninen viestintä murroksessa:
mahdollisuuksia ja haasteita
West, Sanna Läroplansgrunderna i den flerspråkiga skolvärlden - granskning av utvalda termer

Kääntäminen ja tulkkaus
Kivilehto, Marja Käännösfunktion huomiotta jättäminen,
joka johtaa epätäsmälliseen lopputulokseen
Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon käännöstehtävien
 
Kudashev, Igor A Different Kind of Text: Students' Glossaries in Moodle
Liimatainen, Annikki & Ruusila, Anna Oikeuskielen kiteytyneet ilmaisut ja
kaavamaiset tekstit kieliparissa saksa-suomi
Pitkänen, Taina Kielentarkastaja käännöskielen konventionaalistajana
Pitkäsalo, Eliisa Tulkitse kuva! Eleet ja ilmeet sarjakuvassa
Ruokonen, Minna Analysing Translated Allusions: Exploring a Statistical Approach