Updated:
December 21, 2018

Publications of the Research Group for the Theory
of Translation, LSP and Multilingualism
at the University of Vaasa (VAKKI)

No. 34

VAKKI Symposium XXVII

"Language and Life Stages"


Vaasa 2007

Edited by Nina NIEMELÄ & Esa LEHTINEN

Editorial assistant: Sanna AIRIO

ISBN: 978-952-476-201-4 (paperback)
ISBN: 978-952-476-382-0 (PDF)
ISSN: 1235-5992
 
 
 
Opening
Publication details
Editorial board
Preface


 
Plenary article
Wiggen, Geirr Norske hovedfagsavhandlinger i nordisk språkvitenskap 1906-2006: Noen hovedlinjer, især om fagspråk, flerspråklighet og omsetting
 

Section articles
Fietz, Andrea Handlungsorientiertes Lernen in der Fachsprache Wirtschaftsdeutsch
Grönholm, Maija Betydelsen av startåldern vid inlärning av finska som L2 - felfrekvenserna i skriftlig produktion
Hjort, Minna Kirosana vai voimasana ja muita karkeita terminologisia pohdintoja
Isohella, Suvi Teknisen viestinnän pedagoginen kehys - ideaali vai käytäntö?
Johansson, Lars-Erik Dikotomin 'inre/yttre' i språkhistorisk forskning. En terminologisk studie av humanvetenskaplig begreppsbildning
Katajamäki, Heli  Kyvykkyyden merkitykset taloussanomalehtien pääkirjoituksissa
Kerkkä, Karita Tv-textning av brottsrelaterade uttryck i kriminalfilmen Innan frosten
Kivilehto, Marja Normkonflikter i studentöversättningar
Koskela, Merja Tekstilajit tietoverkossa - jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain lainattua?
Krenzler-Behm, Dinah Knergel mit Augenschatten. Betrachtungen zur Fehleranalyse
Kudashev, Igor Terminography vs. Lexicography Opposition Revisited
Kääntä, Liisa Hiitistä lähtöön - pelivihjeiden sanastollisia piirteitä
Landqvist, Hans Dragsnork, tarmgnidare och plåga skinn:
fackslangtermer bland svenska musiker
Männikkö, Tiina "På våren är blommorna mycket fina."
Kognitiva strukturer i språkbadselevers munliga produktion
Nikula, Henrik Valenz, Satzmodell und Konstruktion
Nikula, Kristina Reklam för mappies. Text och bild i reklam för mogna kvinnor

Nikula, Kristina (2007). Reklam för mappies. Text och bild i reklam för mogna kvinnor. In: Käännösteoria, ammattikielet ja monikielisyys. VAKKI-symposiumi XXVII. Vaasa 9.-10.2.2007, 112-224. Ed. Nina Niemelä & Esa Lehtinen. Vaasa: Vaasan yliopisto.

Order
Nissilä, Niina Salt, guld, sedlar, cybercash. Vad är pengar egentligen?
Nordman, Marianne En notis och två rubriker - med ordklasser i fokus
Peltoniemi, Päivi Begriffsanalyse als Untersuchungsmethode
Pilke, Nina Ordböcker och automatisk språkkontroll
Porter, Gerald The Speech of Old Men: an unstable literary construction
Ralli, Nastascia, Stanizzi, Isabella & Wissik, Tanja Der Bologna-Prozess und die Folgen für die italienische und österreichische
Universitätsterminologie
Reuter, Ewald Kulturen in der internationalen Wirtschaftskommunikation.
Metatheoretische Überlegungen zum wissenschaftlichen Stellenwert
unterschiedlicher Kulturbegriffe
Rossi, Paula Handelsskolan i Uleåborg - en flerspråkig skolmiljö
Skog-Södersved, Mariann & Malmqvist, Anita Vad är ett idiom? Om definitioner, terminologi och typologi
Vanhala-Aniszewski,
Marjatta,
Pesonen, Aila & Siilin, Lea
Nuorten arvojen rakentuminen venäläisessä mediassa
Vehmas-Lehto, Inkeri Puutavaralajeja ja kasvupaikkaluokkia.
Ongelmia käsitejärjestelmien ja määritelmien muodostamisessa