Aktualisiert:
21. Dezember, 2018

VAKKI Publications

Nr. 2

Perspektivität als Herausforderung

VAKKI-Symposium XXXIII. Vaasa 7.-8.2.2013

Vaasa 2013

Herausgegeben von Maria ERONEN & Marinella RODI-RISBERG 

Redaktionsassistentin: Maria LEHTIMÄKI

ISBN: 978-952-67887-2-2 (Druckausgabe)
ISBN: 978-952-67887-3-9 (PDF)

ISSN-L: 2242-6841
ISSN: 2242-6841 (Druckausgabe)
ISSN: 2242-685X (PDF)
 
 
 
Einleitung
Information
Beirat
Vorwort
Humanist des Jahres (auf Finnisch und Swedisch)
 
Plenarvortrag
Dam, Helle V. The Translator Approach in Translation Studies - reflections based on a study of translators' weblogs

Sektionsvorträge
Bergroth, Mari & Hirvonen, Pia Elevens kunskapsstrukturer - forskarens
tolkningsmöjligheter som utmaning
Bodman, Jenny & Hakanen, Johanna & Köhler, Florian & Reuter, Ewald &
Salo, Tiina
Berufsperspektiven finnischer Germanistikstudierender.
Ergebnisse aus einem Lehrforschungsprojekt
Breckle, Margit Perspektiven der Sprachlernmotivation: Zu Faktoren für bzw. gegen die Wahl von Deutsch am Beispiel Litauens
De Felip, Eleonore Die Weitung der Perspektive als Strategie der Textöffnung in Peter Waterhouse' Gedicht ,,Verwerfung, Bedeutung,
Permutation"
Heittola, Sanna Det andra inhemska språket inom polisens verksamhet - språkliga färdigheter
Honkanen, Suvi Kuinka kuva strategisen työskentelyn kohteista rakentuu: listojen
uudelleenkontekstualisoinnista ammatillisessa tekstiketjussa
Johansson, Lars-Erik Språksociologins domäner: en begreppsanalytisk studie
Katajamäki, Heli Uusliberalismi talousaiheisten pääkirjoitusten taustana
Koskela, Merja PowerPoint-muotoinen viestintästrategia strategiagenren edustajana -
intertekstuaalisia ja interdiskursiivisia piirteitä
 
Kostrova, Olga Komplexe Sätze im deutschen wissenschaftlichen Text aus der Sicht der Perspektivierung
Lehto, Kirsi &
Pilke, Nina
Monitieteinen näkökulma palvelustrategioihin: Tarkastelussa kaksikielisten kuntien kielelliset käytänteet
Lehtonen, Tommi The semantic role of perspective in declarative sentences
Liimatainen, Annikki Ajan vaikutus puhuttelulisäysten kääntämiseen. Tarkastelussa Thomas Mannin teoksen Buddenbrooks ensi- ja uudelleensuomennos
Malmqvist, Anita & Skog-Södersved, Mariann Amerikanska presidentvalet ur ett fraseologiskt perspektiv
En kontrastiv studie av en tysk och en svensk dagstidnings rapportering
Minkkinen, Eila Viestintä monikielisessä työyhteisössä - tapaustutkimus ulkomaalaisesta
työharjoittelijasta suomalaisessa yrityksessä
Mäntymäki, Tiina Fragmentation, Negotiation and Ethnicity in Barbara Nadel's Inspector Ikmen Series
Nikula, Henrik Perspektivität und Polysemie im Lexikon und Wörterbuch
Nikula, Kristina Låsta perspektiv. Om personstereotyper i svenskan
Nissilä, Niina & Nuopponen, Anita Tieteen termit termipankkiin - haasteena synonymia
Partanen, Maiju Kieli tulee kielen päälle: kansainvälisten opiskelijoiden käsityksiä suomen kielen oppimisesta
Penttilä, Esa Suomentajan näkyvyys päivä- ja aikakauslehtien kirja-arvioissa
Pihl, Anna-Lena Voices and Perspectives: Translating the Ambiguity in Virginia Woolf's To the Lighthouse
Pilke, Nina &
Vik, Gun-Viol
Kaksi kieltä saman katon alla. Kielistrateginen näkökulma
kaksikieliseen lukiokampukseen
Pitkäsalo, Eliisa Suomalaisen kaunokirjallisuuden päivittelylisät ja niiden unkarinnokset
Pörn, Michaela & Rusk, Fredrik Epistemisk positionering som en del av andraspråkslärande i social interaktion
Ruokonen, Minna Studying Translator Status: Three Points of View
Salmela, Eveliina Keskusteluteemat tekniseen erikoisalaan liittyvissä verkkokeskusteluissa kuluttajan näkökulmasta 
Struger, Jürgen Die eigene Stimme finden - Perspektivität als Herausforderung im
Schreibkompetenzerwerb von SchülerInnen
Tolvanen, Eveliina Informerande myndighetstexter på webben i ett kontrastivt perspektiv
Viezzi, Maurizio Titles and translation
Viljanmaa, Anu Kundenbegegnungen aus der Dolmetscherperspektive.
Anekdoten zu Rolle, Sichtbarkeit und Kundenbeziehungen des Konferenzdolmetschers
Wessel, Katri Annika Grammatik selbstständig und kontrastiv erarbeiten mit Hilfe von WebQuests?